Váš rabat
Aktuálně jsou u všech položek uvedené základní ceny. Pro zobrazení Vašich cen, zadejte do pole "Váš rabat" výši Vám přiděleného rabatu a stiskněte tlačítko pro přepočítání.

Váš rabat: % přepočítat
Vaše objednávka
Aktuálně nemáte vložené žádné zboží pro sestavení objednávky.

Položku na objednávku přidáte vyplněním počtu kusů a kliknutím na symbol přidat tuto položku do objednávky u požadovaného produktu v pravé části obrazovky, v přehledu produktů.
Vyhledat prodejce
zvolte kraj, případně okres:

Použité materiály

Skříně pro elektrotechniku a další účely, jsou vyrobeny z lisovací hmoty SMC. Jedná se o termosetický kompozitní materiál na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic a dalších komponentů, vyztužených skleněnými vlákny.

Tento materiál vykazuje i při dlouhodobé expozici na volné povětrnosti (20 let i více) pouze známky vzhledových změn, které dle provedených měření nemají prakticky žádný vliv na změnu jeho mechanických pevností a elektrických vlastností.

V tomto směru vykazuje SMC při použití pro rozváděčové a jiné skříně řadu výhod v porovnání s termoplasty, u kterých může docházet vlivem expozice na povětrnosti k nevratným změnám mechanických vlastností - např. výraznému poklesu rázové houževnatosti u polykarbonátu vlivem ÚV záření.

Vytvrzený materiál SMC je po zdravotní stránce zcela nezávadný. Použitá skleněná vlákna zde nepředstavují žádné nebezpečí ani v případě povrchové eroze materiálu po mnoha létech používání.

Likvidace výrobků po ukončení jejich zatím časově neohraničené životnosti nemá žádný negativní ekologický vliv. Jako způsob likvidace je možno použít buď drcení odpadu s jeho případnou recyklací (prováděno v zahraničí), nebo uložení výrobků na skládku komunálního odpadu po doporučeném zmenšení objemu.

Nejdůležitější vlastnosti materiálu SMC pro elektrotechnické výrobky

 • vysoký stupeň krátkodobého i trvalého mechanického, statistického i dynamického namáhání materiálu
 • trvale tepelně zatížení bez ztráty mechanických pevností materiálu
 • tvarová stálost materiálu za tepla bez deformací
 • rozměrová stálost dílů bez smrštění
 • vysoká požární odolnost a odolnost vůči elektrickému oblouku
 • vynikající elektroizolační vlastnosti materiálu s odolností vůči plazivým proudům
 • odolnost vůči chemikáliím bez tvorby korozních mikrotrhlin

Uvedené fyzikálně - mechanické vlastnosti materiálu SMC jsou ověřeny výsledky zkoušek dle platných norem (DIN, IFC, ISO atd.), které je možno obdržet na požádání.

Dodavatel lisovací hmoty SMC podléhá certifikačnímu řízení dle příslušných norem ISO.

Výrobky se dodávají v základním barevném odstínu 7035 dle RAL.

Takřka neomezená možnost volby jiného barevného odstínu včetně použití nově vyvinutého dekoračního materiálu (v dezénu přírodního kamene atd.) je jednou z dalších předností materiálu SMC, přispívající výrazně ke zvýšení estetického působení elektrotechnických výrobků. Další barvení skříní není nutné. V případě, že nevyhovuje z architektonických důvodů barva odstínu RAL 7035, lze pro zajištění požadovaného vzhledu výrobku povrch SMC zušlechtit tradičními způsoby dodatečné povrchové úpravy nátěrovými hmotami například na bázi polyuretanu, nebo akryláty.

Údržba skříní

 • vnější povrch: Skříně celoplastové nevyžadují z hlediska povrchové úpravy žádnou údržbu
 • zámky: Zámky skříní jsou vyrobeny s mosazným jádrem a při výrobě promazány. Další mazání již není nutné.
 • závěsy: Nerezové čepy pantů nepotřebují žádnou údržbu
 • vnitřní výstroj: Ocelová výstroj skříní je galvanicky upravena a není nutné provádět jakoukoli údržbu. U elektrických spojů je nutné spoje předepsaným momentem.
 • všeobecně: Kontrola, údržba a revize přípojkových, jistících a rozpojovacích skříní se provádí dle platných norem a řádu preventivní údržby.
©2004 ELPLAST-KPZ Rokycany, s.r.o. | created by webwork.cz